Εκτύπωση

16 Δεκεμβρίου 2020

Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής έως 20 Δεκεμβρίου 2020


Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr).

Με την υπ’ αρ. 3248/335184/30.11.2020 (ΦΕΚ 5459/Β/10.12.2020) υπουργική απόφαση οι Δηλώσεις Συγκομιδής των οποίων η περίοδος υποβολής οριζόταν από 1/8/2020 έως 30/11/2020, παρατείνεται έως τις 20/12/2020.

Να επισημανθεί ότι η υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής είναι υποχρεωτική και ότι θεωρείται απαραίτητο δικαιολογητικό για να ενταχθούν οι αιτούντες στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων και στο πρόγραμμα της Πράσινης Συγκομιδής το οποίο θα ισχύσει και το 2021.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ