Εκτύπωση

3 Δεκεμβρίου 2020

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ τα οριστικά αποτελέσματα των αιτημάτων για το πρόγραμμα κατάρτισης «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτημάτων και των ενστάσεων των υποψηφίων κατάρτισης του Προγράμματος «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ», που έχει προκηρύξει η ΚΕΟΣΟΕ, αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ (www.keosoe.gr/) τα οριστικά αποτελέσματα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων δικαιούχων.

Να επισημανθεί ότι σε σύνολο 981 εργαζομένων που μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης, υπεβλήθησαν 577 αιτήματα, από τα οποία απορρίφθηκαν τελικά 13, επιλαχόντες είναι 87,έγιναν δεκτές 5 ενστάσεις ενώ παραιτήθηκαν 3 επιτυχόντες.

Επειδή οι εγκρίσεις των αιτημάτων είναι λιγότερες του αριθμού εργαζομένων που προβλέπονται από το πρόγραμμα, το επόμενο χρονικό διάστημα θα προκηρυχθεί και δεύτερος κύκλος υποβολής αιτημάτων για όλες τις Περιφέρειες της χώρας πλην της Αττικής και Κρήτης.

Οι επιτυχούσες και οι επιτυχόντες με την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων λάβουν πλήρεις οδηγίες για τις περαιτέρω διαδικασίες από την ΚΕΟΣΟΕ και τον ανάδοχο του έργου υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης "ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ-ΠΛΟΗΓΟΣ" για την έναρξη των προγραμμάτων.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

 

ΚΛΑΔΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤAΙΡΙΣΜΟΣ Αθήνα, 03/12/2020

ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(δ.τ. ΚΕΟΣΟΕ Α.Π.: 499/1074

Ταχ. ∆/νση: Λ.Ριανκούρ 73

Ταχ. Κώδικας: 11524

Πληροφορίες: κα Πριτσιβέλη Ελένη

Τηλέφωνο : 210 - 6923102

Fax : 210 6981182

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:161/472 ΑΠΟ 30/06/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

που αφορούσε την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» με ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5003038 – Πράξη που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους

(Χρονικής Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων: 08/07/2020- 15:00 έως 31/08/2020 -15:00)

Σε συνέχεια της από 17/11/2020 ανάρτησης του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής (που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο με αρ. πρωτ. 161/472 /30.06.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την περίοδο 08/07/2020 έως 31/08/2020) στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ https://keosoe.gr, των συνολικά πέντε (5) ενστάσεων που ασκήθηκαν επί αυτών των αποτελεσμάτων και του από 27/11/2020 πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Αντιρρήσεων όπως και εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΚΕΟΣΟΕ (289/02.12.2020) λαμβάνοντας υπόψη και τις οικειοθελείς αποχωρήσεις τριών (3) ωφελουμένων, σας ενημερώνουμε ότι τα οριστικά αποτελέσματα ήτοι οι πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων διαμορφώνονται όπως εμφαίνονται στην κορυφή τηςιστοσελίδας της ΚΕΟΣΟΕ και στο πεδίο των ανακοινώσεων του προγράμματος.

Οι κατάλογοι επιτυχόντων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α), επιλαχόντων (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) και απορριφθέντων (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ) έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την κατηγορία Περιφερειών (ΥΠΟΕΡΓΑ 2,3,4,5 & 6).