Εκτύπωση

6 Ιουλίου 2020

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την Απόσταξη κρίσης, εν αναμονή δημοσίευσης στην εφημερίδα της Κυβέρνησης


Με τους όρους, τις προϋποθέσεις και την διαδικασία για την υλοποίηση του μέτρου της Απόσταξης κρίσης ,προϋπολογισμού 25.000.000€ εξεδόθη η με αρ. 1723/179088/3.7.2020 ΚΥΑ.

Η απόφαση προβλέπει κατάθεση αιτημάτων στις Ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ στο υπομενού «Απόσταξη» από 6 Ιουλίου 2020 έως 12 Ιουλίου 2020.

Στην απόφαση προβλέπονται:

• Η μοριοδότηση του κριτηρίου ύψος παραγωγής οίνου

• Η μοριοδότηση του κριτηρίου, αποθεμάτων οίνου

• Η μοριοδότηση του κριτηρίου σχετικού ποσοστού παραγωγής αποθεμάτων

Καθορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι του προγράμματος που είναι ,η απόσταξη οίνων χωρίς ΓΕ 70%, οίνοι με ΓΕ 20% και γλυκείς οίνοι 10%.

Οι τιμές απόσταξης μεταβάλλονται κατά 0,04 € για τους λευκούς οίνους χωρίς ΓΕ και ξεκινούν από 0,40 €/lt για αλκοολικό τίτλο 10% vol. και για τους ερυθρούς χωρίς ΓΕ από 0,42 €/lt για αλκοολικό τίτλο 10% vol και αυξάνονται κατά 0,042 € ανά % vol.

Οι λευκοί οίνοι με ΠΓΕ αποζημιώνονται με 0,57 €/lt, ενώ οι ερυθροί με 0,59 €/lt.

Οι οίνοι με ΠΟΠ αποζημιώνονται με 0,75 €/lt και οι γλυκείς οίνοι με 1,10 €/lt.

Καλύπτεται επίσης το κόστος των μεταφορικών του οίνου σε οινοπνευματοποιείο β΄κατηγορίας.

Τέλος προβλέπεται ότι η ποσότητα ανά ΑΦΜ δε μπορεί να υπερβεί τους 1.200 τόνους.

Για να δείτε την ΚΥΑ πατήστε ΕΔΩ