Εκτύπωση

18 Δεκεμβρίου 2019

Η Νότια Αφρική προβλέπει συγκομιδή σταφυλιών μεγαλύτερη ή ίση με εκείνη του 2019.

 

Μετά από δύο συνεχή χρόνια πτώσης της σταφυλικής παραγωγής γεγονός που συνδέεται με την ξηρασία, η παραγωγή κρασιού της Νότιας Αφρικής

φαίνεται να σταθεροποιείται, σύμφωνα με τις πρώτες κατευθυντήριες γραμμές για το 2020 που δημοσιεύθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου από την επαγγελματική οργάνωση Vinpro.

Χωρίς να δημοσιεύει ακριβή στοιχεία προς το παρόν, η Vinpro ισχυρίζεται ότι η συγκομιδή του 2020 θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με εκείνη του 2019. Υπενθυμίζεται ότι φέτος η Νότια Αφρική συγκέντρωσε 9,7 εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνου, παρόμοια με εκείνη του 2018 (9,5 Mhl), αλλά πολύ μικρότερη από τους όγκους που συνήθως συγκομίζονταν πριν από την εμφάνιση της ξηρασίας (11,5 Mhl και 11,2 Mhl το 2014 και το 2015). Οι δείκτες είναι γενικά θετικοί για το 2020: η στάθμη των υδάτων στα φράγματα του Δυτικού Ακρωτηρίου έχει αυξηθεί απότομα, από 37% τον Σεπτέμβριο του 2017 σε 82% φέτος. οι καιρικές συνθήκες την άνοιξη ήταν ήπιες, ευνοώντας μια ομοιόμορφη και πρόωρη ανάπτυξη της ανθοφορίας, γεγονός που δίνει ελπίδα για όγκους, αν όχι ισοδύναμους με το μέσο όρο πενταετίας, δυνητικά υψηλότερους από το 2019.

Ωστόσο, 60 ή 100 ημέρες πριν την συγκομιδή, ανάλογα με την περιοχή και την ποικιλία των σταφυλιών, είναι ακόμα πολύ νωρίς για να είμαστε σίγουροι, επισήμανε ο Conrad Schutte, σύμβουλος που είναι υπεύθυνος για την Vinpro. «Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι καλλιεργητικές πρακτικές θα έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα και την ποσότητα της συγκομιδής». Ήδη, οι παγετοί σε ορισμένες περιοχές, κυρίως στο Βόρειο Ακρωτήριο, τα προβλήματα των ασθενειών και το συνεχιζόμενο έλλειμμα νερού σε περιοχές όπως στο Klein Karoo, θα περιορίσουν το δυναμικό παραγωγής. Μια κατάσταση που επιβεβαιώθηκε από τον Pieter Cronje, διευθυντή μάρκετινγκ της UniWines, που παράγει κατά μέσο όρο 500.000 εκατόλιτρα οίνου στην κοιλάδα Breede. "Η παραγωγή το 2019 μειώθηκε ελαφρά, αλλά το τρέχον επίπεδο παραγωγής θα αντιπροσωπεύει πλέον το νέο πρότυπο για μερικά χρόνια". Η ξηρασία μπορεί να υπονομεύσει σοβαρά τη βιομηχανία οίνου της Νότιας Αφρικής, αναγκάζοντάς την να επανεξετάσει την αναπτυξιακή της στρατηγική. "Ο κλάδος συνεχίζει να συρρικνώνεται όσον αφορά την έκταση και τον αριθμό των παραγωγών και αυτή η τάση θα συνεχιστεί, πριν η Ν. Αφρική επιστρέψει στην ανάπτυξη", προβλέπει ο ίδιος