Εκτύπωση

5 Δεκεμβρίου 2019

Διαφοροποιείται η Ρωσική αγορά Οίνου

Ενημερωτική επιστολή απέστειλε η Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Β8 του Υπ. Εξ., βάσει της οποίας γνωστοποιείται αναμόρφωση της αγοράς οίνου στη Ρωσία στην κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης της εγχώριας οινοπαραγωγής. Στην ενημέρωση αναφέρεται ότι εισήχθη, προς συζήτηση, στη ρωσική Δούμα, νομοσχέδιο, το οποίο στοχεύει στην εκ βάθρων αναμόρφωση της ρωσικής αγοράς οίνου (από το στάδιο της αμπελοκαλλιέργειας, μέχρι την πώληση του τελικού προϊόντος στον καταναλωτή).

 Βασικά στοιχεία του νομoσχεδίου είναι τα ακόλουθα:

• Ρωσικό κρασί θα παράγεται, μόνο από ρωσικό σταφύλι και θα επιδοτείται, μόνο υπό αυτήν την προϋπόθεση,

• δημιουργείται Mητρώο Aμπελοπαραγωγών,

• συστήνεται Κεντρική Επιτροπή Γευσιγνωσίας,

• περιγράφονται προϋποθέσεις σήμανσης και παραγωγικής διαδικασίας, προς αποφυγή νοθείας

• επιλογή περιοχών γεωγραφικής προέλευσης,

• στήριξη εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου ρωσικών οίνων,

• αντιμετώπιση θεμάτων online πωλήσεων οίνου.

Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη διαφοροποίηση σήμανσης του ρωσικού οίνου από τους εισαγόμενους και στη διευκόλυνση του ρώσου καταναλωτή, κατά την επιλογή του προϊόντος (αναγραφή ετικέτας «οίνος παραγόμενος στη Ρωσία», ξεχωριστή κάρτα ρωσικών οίνων στα εστιατόρια).