Εκτύπωση

15 Οκτωβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2019 ΖΙΤΣΑ: πολύ καλή χρονιά και ανταμοιβή των «ποιοτικών» αμπελουργών


Η χρονιά ξεκίνησε με πολλές βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα την καθυστερημένη έναρξη του βλαστικού κύκλου.

Τις πρώτες μέρες του Μαΐου είχαμε όψιμο παγετό, κυρίως στην περιοχή Αλτσιά, καθώς και χαλαζόπτωση στο τέλος του μηνός Μαΐου, στην ευρύτερη περιοχή της αμπελουργικής ζώνης.

Οι θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού ήταν πάρα πολύ καλές για την ομαλή εξέλιξη της βλαστικής περιόδου της αμπέλου, εκτός του πενθήμερου καύσωνα κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου όπου είχαμε και ζημιά από ηλιοκαύματα σε όλη την αμπελουργική ζώνη.

Ο καιρός την περίοδο του τρύγου ήταν εξαιρετικός και ο τρύγος εξελίχθηκε ομαλά κάτω από ιδανικές συνθήκες

Τα παραπάνω καιρικά φαινόμενα επέφεραν και μια σημαντική μείωση φορτίου της παραγωγής σε όλη την περιοχή, με αποτέλεσμα την καλύτερη και ταχύτερη ωρίμανση

Η παραγωγή ποσοτικά και ποιοτικά ήταν πολύ καλή χωρίς προσβολές από ασθένειες. Η Ντεμπίνα στο μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής είχε πολύ καλή ωρίμανση με μέσο σακχαρικό τίτλο 12 Be.

Αναμένεται αύξηση της τιμής της Ντεμπίνας για τον ΠΟΠ οίνο καθώς γίνεται προσπάθεια να ανταμειφθούν οι παραγωγοί που τηρούν τις προδιαγραφές του οίνου ΠΟΠ.

Μετά από όλα αυτά παρουσιάσθηκε αυξημένο ενδιαφέρον από τους παραγωγούς για την αμπελοκαλλιέργεια καθώς και για τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των γηγενών ποικιλιών της περιοχής.

Σημαντικό είναι το ενδιαφέρον νέων παραγωγών για την αμπελοκαλλιέργεια στην περιοχή καθώς και η διάθεσή τους να συνεργασθούν με τον Συνεταιρισμό.