Εκτύπωση

3 Οκτωβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2019 : ΝΑΟΥΣΑ ,ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΙΩΣΗ ΟΓΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Οι καιρικές συνθήκες, σε μία φυσιολογική χρονιά ως προς το χρόνο ωρίμανσης, ήταν μέτριες με αρκετές βροχοπτώσεις κατά τους ανοιξιάτικους μήνες και έντονη ξηρασία κατά το καλοκαίρι.. Αποτέλεσμα αυτού είναι η μέτρια ωρίμαση όσο αφορά το σακχαρικού τίτλο του Ξινόμαυρου ενώ διαπιστώνεται καλή ωρίμαση όσο αφορά τα φαινολικά συστατικά του.

Η υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών είναι καλή, αφού δεν παρουσιάστηκαν συμπτώματα ασθενειών με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ο όγκος της παραγωγής αναμένεται μειωμένος κατά 10-20% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι τιμές θα κυμανθούν στις ίδιες με τις περσινές.

 

 

HARVEST PRESS RELEASE 2019

 

The weather, in a normal year of ripening, was moderate with plenty of rainfall during the spring months and severe drought in the summer. The result is moderate ripening as regards the sugar content of Xinomavro and good ripening as regards its phenolic constituents.

 

The health of the grapes is good, as there are no symptoms of diseases with few exceptions. The production volume is expected to decline by 10-20% compared to the previous year. Prices will be the same as last year.