Εκτύπωση

1 Ιουλίου 2019

Προκαταβολή και επί της εθνικής συμμετοχής στα προγράμματα προβολής προώθησης οίνων

Σε τροποποίηση της πρόσφατα εκδοθείσας ΚΥΑ (ΦΕΚ 1549/Β/2019), που αφορά το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε Τρίτες Χώρες, προέβη το ΥΠΑΑΤ.

Η πιο σημαντική αλλαγή η οποία επέρχεται με την τροποποίηση (ΦΕΚ 2554/Β/2019), αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 20, βάσει της οποίας ο δικαιούχος δύναται να λάβει προκαταβολή έως 80% και επί του ποσού της κρατικής ενίσχυσης (30%), εφόσον βέβαια προβαίνει σε generic προβολή. Στην προηγούμενη ΚΥΑ δεν προβλεπόταν χορήγηση προκαταβολής επί της εθνικής συμμετοχής, αλλά μόνο χορήγηση προκαταβολής 80% επί της κοινοτικής συμμετοχής που ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού του προγράμματος . Συνεπώς σήμερα ένας δικαιούχος που υποβάλλει πρόγραμμα προβολής και προώθησης οίνων για συλλογικά σήματα (δεν προωθούνται εμπορικά σήματα), όπως περιοχές ΠΟΠ και ΠΓΕ, υπό προϋποθέσεις μπορεί να λάβει 80% προκαταβολή επί του 80% του ύψους του προϋπολογισμού του προγράμματος που υποβάλλει.

Για να δείτε την ΚΥΑ πατήστε ΕΔΩ