Εκτύπωση

4 Απριλίου 2019

Η 58η Τακτική Γενική Συνέλευση ΚΕΟΣΟΕ, συγκαλείται σήμερα Πέμπτη 4 Απριλίου

Συγκαλείται σήμερα, η 58η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΕΟΣΟΕ. Ο λόγος της σχετικά σύντομης εντός του 2019 σύγκλισης της οφείλεται στην λήξη της θητείας των διορισμένων μελών της ΚΕΟΣΟΕ στην Γενική Συνέλευση της ΕΔΟΑΟ (σ.σ. συγκαλείται την Παρασκευή 5/4). Να τονισθεί ότι είναι η πρώτη φορά που το σώμα των αντιπροσώπων των συνεταιρισμών – μελών της ΚΕΟΣΟΕ θα εκλέξει τους αντιπροσώπους της στην Γενική Συνέλευση της ΕΔΟΑΟ, διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν. 4384/2016 που διέπει τους συνεταιρισμούς και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις. Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει ότι οι αντιπρόσωποι των συνεταιρισμών σε άλλα νομικά πρόσωπα αναδεικνύονται με αρχαιρεσίες. Μέχρι την ισχύ του ανωτέρω νόμου το ΔΣ της ΚΕΟΣΟΕ διόριζε τους αντιπροσώπους της στην Γ.Σ. και στο Δ.Σ. της ΕΔΟΑΟ.

Πέραν των διαδικασιών των αρχαιρεσιών την 58η Γενική Συνέλευση της ΚΕΟΣΟΕ θα απασχολήσουν θέματα όπως ο απολογισμός των δραστηριοτήτων της, το Στρατηγικό Σχέδιο για την βιωσιμότητα της ελληνικής αμπελουργίας, η ενιαία έκφραση του συνεταιριστικού χώρου, καθώς και η υλοποίηση του προγράμματος «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» για την κατάρτιση σε θέματα marketing του οίνου, 1.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.