Εκτύπωση

27 Μαρτίου 2019

Επαναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ το θέμα της απαλλαγής από την ογκομέτρηση των δεξαμενών των οινοποιείων

Στην κινητοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών (Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Γενικό Χημείο του Κράτους) στοχεύει η υποβολή τροποποιημένης επιστολής της ΚΕΟΣΟΕ αναφορικά με την απαλλαγή από την ογκομέτρηση των δεξαμενών των οινοποιείων, δεδομένου του μηδενισμού του ΕΦΚ στο κρασί.

Η ΚΕΟΣΟΕ θεωρεί ότι είναι πιθανή η απαλλαγή των οινοποιείων από τις ογκομετρήσεις, λαμβάνοντας υπόψιν την κατανόηση και την θετική στάση των υπηρεσιών στο θέμα αυτό, που επείγει να αποφασισθεί, λόγω του υψηλότατου κόστους που επιφέρει στα οινοποιεία.

Η ΚΕΟΣΟΕ ζήτησε επίσης κατόπιν σχετικής επικοινωνίας της με τα μέλη της που παράγουν γλυκείς οίνους με την προσθήκη αλκοόλης (που υπόκεινται σε ΕΦΚ), η ογκομέτρηση των δεξαμενών να περιορισθεί, σε αυτές που αποθηκεύονται τα εν λόγω τελικά προϊόντα.

Στην παρέμβαση της ΚΕΟΣΟΕ επισημαίνεται ότι οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν έγκαιρα, λαμβανομένου υπόψιν και του ότι είναι εξαιρετικά δυσχερές να ογκομετρηθούν γεμάτες δεξαμενές που δεν είναι ανοξείδωτες και κυλινδρικές.

Πέραν των παρεμβάσεων στους αρμόδιους πολιτικούς υπεύθυνους (υφυπουργό Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου και Διοικητή ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή), η ΚΕΟΣΟΕ ζητά και την παρέμβαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρου Αραχωβίτη.

Ακολουθεί η επιστολή της ΚΕΟΣΟΕ:

Aριθμ.πρωτ. 64/183 Αθήνα 26 Μαρτίου2019

 

Π Ρ Ο Σ

την κα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 10

ΤΚ 10184  ΑΘΗΝΑ

τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΤΣΙΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 8

ΤΚ 10184 ΑΘΗΝΑ

ΑΑΔΕ :ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Β ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Υπ’ όψιν :Ε ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ,Ε ΚΕΡΑΣΙΩΤΟΥ

ΑΑΔΕ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΣ

1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α

2. ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αξιότιμη κα υπουργέ,

Όπως ήδη γνωρίζετε, μετά από την τριετή εφαρμογή επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα προϊόντα της Σ. Ο. 22.04 (κρασί), ο εν λόγω φόρος έπαψε να επιβάλλεται από 1-1-2019 με απόφαση της κυβέρνησης, βάσει των άρθρων 92 και 93 του Ν. 4583 / 18-2-2018.

Με βάση την ανωτέρω απόφαση, πολλά οινοποιεία της χώρας, ζήτησαν την ανάκληση της σύστασης φορολογικής αποθήκης και κατ’ επέκτασιν των υποχρεώσεων που απορρέουν από το εν λόγω καθεστώς.

Αντιθέτως πολλά οινοποιεία διατήρησαν την ένταξή τους στο καθεστώς φορολογικών αποθηκών, είτε λόγω του ότι διαθέτουν ενδιάμεσα προϊόντα (γλυκείς οίνους με προσθήκη αλκοόλης), είτε λόγω των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων, είτε για λόγους εσωτερικού ελέγχου.

Στις 19 Απριλίου 2018 εξεδόθη η υπ’ αρ. 30/003/000/1614 (ΦΕΚ 1624/Β/2018) απόφαση, η οποία καθορίζει τις διατυπώσεις και τις διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο οίνος, δεδομένου ότι τη χρονική στιγμή της έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, ο οίνος βάσει του άρθρου 90 του Ν. 2960/2001 υπόκειτο σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Η εν λόγω απόφαση προβλέπει ότι, με καταληκτική ημερομηνία 31.12.2019, οι αποθηκευτές προϊόντων τα οποία εμπεριέχουν αιθυλική αλκοόλη σύμφωνα με τα άρθρα 80, 86, 88, 90 (Οίνος) και 92 του Ν. 2960/2001 και υπόκεινται σε ΕΦΚ οφείλουν να ογκομετρήσουν ή να επαναογκομετρήσουν τις δεξαμενές αποθήκευσης των προαναφερομένων προϊόντων, προκειμένου να λάβουν έγκριση χρήσης των δεξαμενών, από τις κατά τόπους Τελωνειακές Αρχές.

Μετά την έκδοση απόφασης της κυβέρνησης για την εφαρμογή μηδενικού συντελεστή ΕΦΚ στους οίνους της Σ.Ο. 22.04, η ανωτέρω απόφαση που προβλέπει την υποχρέωση ογκομέτρησης των δεξαμενών του προϊόντος του άρθρου 90 του Ν. 2960/2001 (Οίνος), συνεχίζει να καθιστά υποχρεωτική την ογκομέτρηση δεξαμενών των οινοποιείων, χωρίς τα προϊόντα αυτά, να τελούν υπό καθεστώς αναστολής πληρωμής του ΕΦΚ, αφού ο ΕΦΚ έχει καταστεί μηδενικός και συνεπώς δεν χωρεί η πιθανότητα διάπραξης αδικήματος λαθρεμπορίας.

Για τους ανωτέρω λόγους, αλλά και επειδή:

α) ο οίνος πλέον δεν περιλαμβάνεται στο καθεστώς των προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ

β) δεν εμφιλοχωρεί το ενδεχόμενο διάπραξης αδικήματος λαθρεμπορίας, έστω και εάν τα οινοποιεία εντάσσονται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης

γ) το κόστος ογκομέτρησης των δεξαμενών που τοποθετείται ή αποθηκεύεται ο οίνος, είναι υψηλότατο και δημιουργεί δυσβάσταχτα οικονομικά προβλήματα στα οινοποιεία

δ) πολλά μέλη μας διαμαρτύρονται, διότι το κόστος της ογκομέτρησης τους στερεί το δικαίωμα καταβολής οφειλόμενων στους συνεταιρισμένους παραγωγούς

ε) η υποχρέωση ογκομέτρησης των δεξαμενών μπορεί να αντικατασταθεί με την χρήση των ογκομετρικών στοιχείων, που παρέχουν οι κατασκευαστές δεξαμενών μέσω των πιστοποιητικών κατασκευής των δεξαμενών,μέθοδος αποδεκτή από τις κατά τόπους Τελωνειακές Αρχές,  η οποία ίσχυσε επί τα τρία έτη παράλληλα με την επιβολή του ΕΦΚ στο κρασί,

παρακαλούμε να εξαιρεθούν των υποχρεώσεων ογκομέτρησης (αρχικής και επαναογκομέτρησης) βάσει της απόφασης 30/003/000/1614/ 19-4-18, τα οινοποιεία τα οποία διατηρούν φορολογικές αποθήκες, δεδομένου και του ότι ο οίνος δεν υπόκειται πλέον σε υποχρέωση καταβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και δεν υφίσταται καθεστώς αναστολής καταβολής ΕΦΚ, έστω και εάν υφίσταται φορολογική αποθήκη.

Δεδομένου επίσης ότι πολλά οινοποιεία παρασκευάζουν ενδιάμεσα προϊόντα με την προσθήκη αλκοόλης (Vindeliqueur) , η υποχρέωση ογκομέτρησης θα μπορούσε να αφορά μόνο τις δεξαμενές που αποθηκεύονται η αιθυλική αλκοόλη και τα ενδιάμεσα προϊόντα.

Επειδή οι ανωτέρω περιγραφείσες υποχρεώσεις των οινοποιείων  συνδυάζονται και με την κατάσταση της πληρότητας ή όχι των δεξαμενών ,παρακαλούμε οι αναγκαίες αποφάσεις να εκδοθούν επειγόντως και, πάντως οπωσδήποτε πριν την διενέργεια του επερχόμενου τρυγητού.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ