Εκτύπωση

19 Δεκεμβρίου 2018

Με αυξητικές τάσεις οι Δηλώσεις Συγκομιδής φέτος


Αν και η καταληκτική ημερομηνία Δηλώσεων Συγκομιδής εκπνέει στις 28 Δεκεμβρίου 2018, ο αριθμός των υποβαλλομένων ψηφιακά Δηλώσεων Συγκομιδής παρουσιάζει αυξητική τάση,

 δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 24.822 δηλώσεις που αντιστοιχούν σε 270.000 περίπου στρέμματα, και αντιστοιχούν σε 232.940 tn σταφυλιού, έναντι 24.843 συνολικών δηλώσεων πέρσι, που αντιστοιχούσαν σε 261.500 στρέμματα και σε 226.700 tn σταφυλιών.

Στην αυξητική τάση του αριθμού των Δηλώσεων Συγκομιδής συντείνει το γεγονός ότι φέτος υποβάλλονται ψηφιακά οι Δηλώσεις Παραγωγής των οινοποιείων οι οποίες συσχετίζονται αυτόματα με τις Δηλώσεις Συγκομιδής των αμπελουργών που εισκομίζουν στα οινοποιεία του σταφύλια τους και ως εκ τούτου νομιμοποιείται και μόνο με αυτόν τον τρόπο η παραγωγή οίνων των οινοποιείων.

Ένας πρόσθετος λόγος αφορά την υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής από τα οινοποιεία που διαθέτουν δικούς τους αμπελώνες η σταφυλική παραγωγή των οποίων από φέτος συσχετίζεται με την παραγωγή οίνου, προϋπόθεση που δεν υπήρχε πέρσι, αφού αρκούσε η υποβολή της Δήλωσης Παραγωγής και μόνο.

Συνεπώς από φέτος ο όγκος των οίνων που δεν αντιστοιχεί σε παραληφθείσα ποσότητα σταφυλιών, από τα οινοποιεία θα κρίνεται παράνομος και δεν θα μπορεί να γίνει αντικείμενο εμπορίου.

Τέλος σημαντική αύξηση παρουσιάζουν και οι μηδενικές Δηλώσεις Συγκομιδής, που αν και δεν δείχνουν παραγωγή για ένα έτος, εντούτοις παραμένουν ενεργές εκμεταλλεύσεις, δεδομένου ότι αν δεν υποβληθούν Δηλώσεις Συγκομιδής για 5 συνεχόμενα έτη, θεωρούνται εγκαταλελειμμένες εκτάσεις σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό.