Εκτύπωση

17 Δεκεμβρίου 2018

Η κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί και η υποχρέωση για φορολογικές αποθήκες και ογκομετρήσεις

Η αιτιολογική έκθεση και το κείμενο της τροποποιητικής διάταξης που μηδενίζουν τον ΕΦΚ στο κρασί, ορίζουν σαφώς ότι όλες οι κανονιστικές πράξεις και οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ΄εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄152), που επέβαλλε 20 € / hl Eιδικό Φόρο Κατανάλωσης στο κρασί)… παύουν να ισχύουν.

Η ΚΕΟΣΟΕ προκειμένου να αποσαφηνιστούν, οι περαιτέρω ευεργετικές συνέπειες της κατάργησης του Ε.Φ.Κ. στο κρασί, κατόπιν επικοινωνίας με την Α.Α.Δ.Ε. διευκρινίζει ότι: 

1)    Το καθεστώς που διέπει τον οίνο σε σχέση με την υποχρέωση των οινοποιείων για σύσταση φορολογικών αποθηκών, ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ στο προϊσχύον καθεστώς, πριν την επιβολή του Ε.Φ.Κ.

2)    Το ανωτέρω γεγονός σημαίνει ότι:

3)    Για τις φορολογικές αποθήκες για τις οποίες δεν θα κατατεθεί αίτηση ανάκλησής τους, ισχύει η αριθμ: 30/003/000/1614/19.4.2018 (ΦΕΚ Β 1624/16.5.2018), που αφορά την ογκομέτρηση των δεξαμενών. Κατά συνέπεια εφόσον ζητηθεί και αρθεί η Άδεια Φορολογικής Αποθήκης, δεν υπάρχει υποχρέωση ογκομέτρησης των δεξαμενών με βάση την ανωτέρω απόφαση

4)   Όσον αφορά το καθεστώς των μικρών οινοποιών, οι οποίοι κατέβαλλαν την 5ηδόση στις 25 Οκτωβρίου 2018 για την οινοπαραγωγή τους το 2017, οι διευκρινίσεις που παρέχουμε είναι οι ακόλουθες: