Εκτύπωση

22 Οκτωβρίου 2018

ΑΑΔΕ προς ΚΕΟΣΟΕ: Ο ΦΠΑ εισροών των προϊόντων με ΕΦΚ εκπίπτεται στο γενικότερο καθεστώς ΦΠΑ, όταν οι εκροές (οίνου κλπ.) είναι μηδενικές

Σε ερώτημα που κατέθεσε η ΚΕΟΣΟΕ στις 26/4/2018 προς την Γ.Δ. Τελωνείων και ΕΦΚ, σχετικά με την έκπτωση του ΦΠΑ εισροών των υποκειμένων σε ΕΦΚ αλκοολούχων ποτών,

στην περίπτωση που για μια φορολογική περίοδο, δεν εξέρχονται από την φορολογική αποθήκη προϊόντα (οίνος) που υπόκεινται σε ΕΦΚ (έξοδος από φορολογική αποθήκη) και συνεπώς δεν υποβάλλεται, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δήλωση ΕΦΚ (ΔΕΦΚ), απάντησε η αρμόδια διεύθυνση της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την απάντηση της Διεύθυνσης ΕΦΚ και ΦΠΑ της ΑΑΔΕ, το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από τις εισροές (αγορές, παροχή υπηρεσιών, κλπ) μιας φορολογικής συγκεκριμένης περιόδου στην περίπτωση που δεν έχει διενεργηθεί έξοδος προϊόντων από φορολογική αποθήκη και συνεπώς ο ΕΦΚ και ο ΦΠΑ είναι μηδενικοί (μηδενικές εκροές), τότε ο ΦΠΑ εισροών μπορεί να εκπεσθεί με την Δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται στις κατά τόπους ΔΟΥ.

Αυτό σημαίνει ότι ο καταβληθείς ΦΠΑ εισροών που αντιστοιχεί σε πράξεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος φορολογικών αποθηκών, εκπίπτει με την γενικότερη διαδικασία υποβολής Δήλωσης ΦΠΑ στις ΔΟΥ (από το συνολικό ΦΠΑ εκροών μιας επιχείρησης) και όχι από την προβλεπόμενη διαδικασία ΔΕΦΚ στα Τελωνεία.

Ακολουθεί η απάντηση της ΑΑΔΕ προς την ΚΕΟΣΟΕ.