Εκτύπωση

20 Ιουνίου 2018

Αναμονή για την πρόταση αυτορρύθμισης του ευρωπαϊκού κλάδου των αλκοολούχων ποτών, από την Commission


Απάντηση απέστειλε ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ P. Hogan, στην Copa-Cogeca και στους φορείς αλκοολούχων ποτών της ΕΕ για την υποβολή κοινών θέσεων, όσον αφορά την αυτορρύθμιση των τομέων, σχετικά με τις πληροφορίες που θα παρέχονται στους καταναλωτές που αφορούν την διατροφική επισήμανση και τα συστατικά στα αλκοολούχα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και ο οίνος.

Ο Επίτροπος αναφέρει ότι οι υπηρεσίες της Commission, ανέλυσαν την πρόταση αυτορρύθμισης του ευρωπαϊκού τομέα αλκοολούχων ποτών, υπό το πρίσμα των πολιτικών στόχων, των κανονισμών και των προβλέψεων για την πληροφόρηση και προστασία των καταναλωτών.

Ωστόσο εάν η πρόταση αυτορρύθμισης θεωρηθεί μη ικανοποιητική, τότε θα ξεκινήσει εκτίμηση αντικτύπου για να επανεξετάσει τις περαιτέρω διαθέσιμες επιλογές, σύμφωνα με τις γενικές αρχές της καλύτερης ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή θα ζητηθεί και πάλι η γνώμη του τομέα του οίνου και θα ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες του, μεταξύ άλλων, προκειμένου ν’ αποφευχθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς.

Να υπενθυμίσουμε ότι από ελληνικής πλευράς μέσω της ΚΕΟΣΟΕ, η χώρα μας μαζί με την Ιταλία και την Ισπανία, έχει αντιδράσει στην πρόταση αυτορρύθμισης, όσον αφορά στο ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στην ενημέρωση των καταναλωτών, η προσθήκη ζάχαρης, όταν πραγματοποιείται, προκειμένου να αυξηθεί ο αλκοολικός βαθμός των οίνων.