Εκτύπωση

29 Μαΐου 2018

Ο Σύνδεσμος Μικρών Οινοποιών Ελλάδας (Σ.Μ.Ο.Ε.) εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ανεξάρτητων Οινοπαραγωγών (C.E.V.I.)


Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο διεθνής διαδικτυακός ιστότοπος Vitisphere.com για την εγγραφή του ΣΜΟΕ στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ανεξάρτητων Οινοπαραγωγών. Η αναφορά για το παραπάνω γεγονός περιγράφει:

Χώρα του Διονύσου, η Ελλάδα, μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ο αρχαιότερος ευρωπαϊκός αμπελώνας.

Η νέα ένωση ιδιωτικών οινοποιείων της Ελλάδας προτίθεται να ακουστεί στις Βρυξέλλες με τις άλλες ένδεκα ενώσεις που αποτελούν την CEVI.

Μέσω του Συνδέσμου Μικρών Οινοποιών Ελλάδας (ΣΜΟΕ), η Ελλάδα γίνεται κράτος παρατηρητής της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ανεξάρτητων Οινοποιών (CEVI). Δημιουργημένος επίσημα στις 16 Απριλίου, ο Σύνδεσμος των ελληνικών ιδιωτικών οινοποιείων είναι το όχημα για την ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου μοντέλου, σε έναν αμπελώνα που κυριαρχείται από την παράδοση του χύμα στο εμπόριο.

Αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αμφιβολίας, η ένταξη της Ελλάδας ως δωδέκατου κράτους μέλους της CEVI πρέπει να επικυρωθεί κατά το συνέδριο του Οκτωβρίου. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια ύπαρξης και άσκησης πίεσης, πέρυσι, η CEVI απέρριψε το ίδιο έτος την ένταξη της Ολλανδίας (η υποψήφια ένωση ενσωμάτωνε συνεργαζόμενους, αλλά η εμφιάλωση στην ιδιοκτησία που αποτελεί προϋπόθεση sine qua non, δεν εκπληρώθηκε).

 

ΣMOE

Σήμερα, 27 ανεξάρτητοι οινοπαραγωγοί έχουν προσχωρήσει στον ΣΜΟΕ, ο οποίος ανακοινώνει ότι 18 άλλοι βρίσκονται στη φάση της προσχώρησης. Ο πρώτος πρόεδρος αυτού του Συνδέσμου είναι ο Θάνος Ντούγκος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης οινοποιείου στον αμπελώνα της Λάρισας.