Εκτύπωση

11 Ιανουαρίου 2018

Παράταση στην συμπλήρωση και υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής έως 15/1/2018

Παράταση στην ψηφιακή υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής χορηγεί το τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών του Υπ.Α.Α.Τρ, έως την 15η Ιανουαρίου 2018. Η σχετική προθεσμία είχε ήδη εκπνεύσει στις 31/12/2017. Όπως αναφέρει η υπ’ αριθ. 55/4647 εγκύκλιος του υπουργείου που ακολουθεί οι Δηλώσεις Συγκομιδής που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ψηφιακή υπηρεσία υποβάλλονται και φέτος χειρόγραφα και πάλι έως 15 Ιανουαρίου 2018.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ