Εκτύπωση

17 Ιουλίου 2017

Η τιμή των χύμα ισπανικών κρασιών συνεχίζει να αποτελεί ατού

Η τιμή του ισπανικού χύμα κρασιού παρουσιάζει την θετικότερη τάση των τελευταίων μηνών.

Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία από το Παγκόσμιο Ισπανικό Παρατηρητήριο Οίνου δείχνουν μια αύξηση των τιμών στο χύμα κρασί και συρρίκνωση του όγκου.

Από μήνα σε μήνα, η τάση προς υψηλότερες τιμές για τα ισπανικά χύμα κρασιά, επιβεβαιώνεται. Είναι ακόμη τα πιο δημοφιλή κρασιά σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ισπανικού Παρατηρητηρίου οίνου (OeMV). Τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, οι όγκοι μειώθηκαν κατά 11,6%, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6% από 164, 33 σε 174,5 εκ € με αύξηση της μέσης τιμής περισσότερο από 20%, που ανέρχεται στα 0,45 ευρώ / λίτρο.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων των οίνων με ένδειξη της ποικιλίας σταφυλιού σε οίνους με ΠΓΕ ή ΠΟΠ, οι οποίοι σήμερα αντιπροσωπεύουν το 25% του όγκου των χύμα Ισπανικών κρασιών, δηλαδή 770.000 εκατόλιτρα, με μέση τιμή 0,46 ευρώ / λίτρο. Η ισπανική παραγωγή δημιουργεί περισσότερη προστιθέμενη αξία από ό, τι πριν, και εξακολουθεί να παραμένει πολύ ανταγωνιστική: οι μέσες τιμές των ισπανικών ΠΓΕ είναι παρόμοιες με εκείνες των κρασιών, παραδείγματος χάριν της Γαλλίας χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη.