Εκτύπωση

3 Ιουλίου 2017

Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οινοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού, οι οποίες, είτε αυτούσιες είτε κατόπιν κατεργασίας, υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. ως και την απαλλαγή τους από τον Ε.Φ.Κ.

Από την Α.Α.Δ.Ε εξεδόθη η υπ΄αριθμ: ΔΕΦΚΦ Β 1093949/ΕΞ 2017 σύμφωνα με την οποία επέρχονται τροποποιήσεις σχετικές το καθεστώς και τις εγγυήσεις των οξοποιών που παραλαμβάνουν σε καθεστώς αναστολής προϊόντα των κωδικών Σ.Ο. 22.04 και 22.06

Ακολουθεί η απόφαση της Α.Α.Δ.Ε