Εκτύπωση

19 Απριλίου 2017

Άνοδος στην παραγωγή οίνου το 2017 της Νότιας Αμερικής, σταθερότητα στην Κοινοπολιτεία

Το 2017, η Αυστραλία παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός κρασιού στο νότιο ημισφαίριο.

Μετά από μια συγκομιδή που χαρακτηρίστηκε από δύσκολες κλιματικές συνθήκες το 2016 στην Αργεντινή, τη Χιλή και τη Βραζιλία, η συγκομιδή θα είναι καλύτερη φέτος, αλλά δεν θα είναι πληθωρική. Οι παραγωγές της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Νότιας Αφρικής θα είναι ελαφρώς πτωτικές.

Ο χρόνος για τη συγκομιδή του 2017 στο νότιο ημισφαίριο πλησιάζει, «οι παραγωγές είναι γενικά σε άνοδο σε σύγκριση με το 2016», συνοψίζει ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (OIV). Παρουσιάζοντας τις τελευταίες παγκόσμιες στατιστικές του στις 11 Απριλίου, ο Οργανισμός ανέφερε τις σχετικές με την τρέχουσα συγκομιδή τάσεις. Γενικά, η αύξηση της συγκομιδής δεν είναι μεγάλη. Οι αμπελώνες της Νότιας Αμερικής θα έχουν καθαρή ανάπτυξη, αλλά δεν θα επανέλθουν στους μέσους όγκους. Στην Αργεντινή μπαίνει τέλος στην αύξηση της συγκομιδής της τάξης του 23% με 11,6 εκατομμύρια εκατόλιτρα (το 2015 η παραγωγή ήταν χαμηλή), αλλά δεν επιστρέφει και στα 15 εκατομμύρια εκατόλιτρα του 2013 και του 2014. Ομοίως η Χιλή και η Βραζιλία θα επιδείξουν αυξήσεις 4% και 70% αντίστοιχα (10,5 εκατομμύρια εκατόλιτρα και 2,7 εκατομμύρια εκατόλιτρα).

Στους αμπελώνες της Κοινοπολιτείας, η συγκομιδή θα είναι ελαφρά πτωτική, αλλά σε υψηλά επίπεδα. Η Νότια Αφρική και η Νέα Ζηλανδία και θα συγκομίσουν παραγωγή μειωμένη κατά 1%, αλλά θα παράγουν αντίστοιχα 10,4 και 3,1 εκατομμύρια εκατόλιτρα. Η αυστραλιανή συγκομιδή θα παραμείνει σταθερή στα 13 εκ. HL.