Εκτύπωση

24 Μαρτίου 2017

56η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε.

Πραγματοποιείται σήμερα η 56η τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΕΟΣΟΕ, η οποία εκτός των βασικών θεμάτων θα προβεί σε τροποποίηση των διατάξεων του  Καταστατικού  της Κεντρικής  Συνεταιριστικής   Ένωσης – ΚΕΣΕ – με την επωνυμία   «ΚΕΝΤΡΙΚΗ   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ   ΕΝΩΣΗ  ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ με τον διακριτικό τίτλο (Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε) για την προσαρμογή  του στις διατάξεις του  ν. 4384/ 2016 και την  κωδικοποίηση αυτού σε  ενιαίο κείμενο.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι: