Εκτύπωση

16 Φεβρουαρίου 2017

Σε εθνικό επίπεδο οι άδειες φύτευσης, προτεραιότητα οι κατέχοντες εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας 5 έως 20 στρέμματα. Αιτήσεις από 27/2 έως 27/3

Εξεδόθη η υπ. αρ. 609/16822/14.2.2017 υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης Αδειών Φύτευσης για το 2017. Αιτήσεις για Άδεια Φύτευσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΤΤ από 27 Φεβρουαρίου έως 27 Μαρτίου 2017.

 

Όπως είχε προαναγγείλει η ΚΕΟΣΟΕ οι Άδειες θα κατανεμηθούν σε εθνικό και όχι σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ σε περίπτωση που οι αιτήσεις θα υπερβούν το 1% της εθνικής με αμπελώνες έκταση, θα ενεργοποιούνται τα κριτήρια προτεραιότητας που είναι:

1) Νεοεισερχόμενοι σύμφωνα με τα κριτήρια του ΜΑΑΕ

Συντελεστής βαρύτητας: 0,30

2) Εκτάσεις που συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος (βιολογικά, εθνικά συστήματα πιστοποίησης, αναβαθμίδες)

Συντελεστής βαρύτητας: 0,10

3) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς (ορεινές άνω των 500 μ., Νησιά Αιγαίου Πελάγους)

Συντελεστής βαρύτητας: 0,10

4) Διεύρυνση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων

≥ 5 έως και 20 στρ., Συντελεστής βαρύτητας: 0,35

> 20 έως 30 στρ., Συντελεστής βαρύτητας: 0,245

> 30 στρ., Συντελεστής βαρύτητας: 0,175

5) Συμπεριφορά παραγωγού (δεν συνυπολογίζεται τελικά η Δήλωση Συγκομιδής, μόνο η παράνομη φύτευση)

Συντελεστής βαρύτητας: 0,15

Για την ΥΑ πατήστε ΕΔΩ