Εκτύπωση

3 Ιανουαρίου 2017

Μειωμένα κατά 9,88% τα αποθέματα οίνου

Αντικατοπτρίζοντας την μειωμένη παραγωγή (10,68% 2015/2014), σύμφωνα με τα στοιχεία του τμήματος Οίνου του ΥΠΑΤΤρ. μειωμένα εμφανίζονται και τα αποθέματα οίνου κατά 9,88% με 31.7.2016 σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.

Ιδιαίτερη μείωση παρατηρείται μετά από επεξεργασία των στοιχείων από την ΚΕΟΣΟΕ στους οίνους ΠΟΠ που εμφανίζονται μειωμένοι κατά 24%, ενώ η μείωση αποθεμάτων των οίνων με ΠΓΕ ανέρχεται σε 7,5%.

Η μείωση των αποθεμάτων επηρεάζει τον όγκο της κατανάλωσης, ο οποίος παρουσιάζεται μειωμένος στα 2200 HL για το 2015 έναντι 2347 HL το 2014 (-6,25%), αντανακλώντας την κρίση στην οποία έχει περιέλθει ο τομέας που συνεχίζει την πτωτική του πορεία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας.