Εκτύπωση

22 Δεκεμβρίου 2016

Παράταση της ημερομηνίας για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ

Σε ανακοινωση του το τμημα Αμπελου και Ελαιας του ΥΠΑΤρ αναφερει τα εξης :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αθήνα,       22/12 / 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                                     Αρ. πρωτ: 2164/144486

ΠΡΟΣ:

Όπως Π.Δ

(αποστολή μόνο ηλεκτρονικά)

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ

Διεύθυνση:      Μενάνδρου 22, Αθήνα

Ταχ. Κωδ.:      10552

Πληροφορίες: Δ. Γραμματικός,

Τηλέφωνο:      210 2125162

Fax:                 210 2125159

e-mail: dgrammatikos@minagric.gr

 

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση της ημερομηνίας για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ»

 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω παράτασης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 η συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, η προθεσμία που αναφέρεται στο υπάριθμ. 5829/132733/28-11-2016 έγγραφό μας, παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση/πληροφορία και συνεργασία.

 

 

 

 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ