Εκτύπωση

13 Σεπτεμβρίου 2016

Από 12/9 ξεκινά η ψηφιακή υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής

Με την υπ’ αρ. 4201/100005/12.9.2016 το Τμήμα Αμπέλου και Ελαίας του ΥΠΑΤΤρ. ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των ψηφιακών Δηλώσεων Συγκομιδής.

 

Στην εγκύκλιο που ακολουθεί, αναφέρεται ότι από φέτος θα υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της Δήλωσης Συγκομιδής, μετά την λήξη της περιόδου υποβολής που θα ενέχει θέση βεβαίωσης κατάθεσης. Επίσης στην εγκύκλιο του ΥΠΑΤΤρ. προβλέπονται οι απαλλαγές από την υποχρέωση κατάθεσης δήλωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2016.

Ακολουθεί η εγκύκλιος του ΥΠΑΤΤρ.