Εκτύπωση

8 Ιουνίου 2016

Προφορικές διευκρινίσεις στην ΚΕΟΣΟΕ, από την ΓΓΔΕ για την ενεργοποίηση του πεδίου εγγραφής στο Μητρώο ΠΑΣΕΓΕΣ

Με βάση την ΠΟΛ. 1070/6.6.2016 (Οδηγίες συμπλήρωσης και εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) και τα προβλεπόμενα στο πεδίο ΙΙΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ § 1, προκειμένου οι συνεταιρισμοί και οι Ομάδες Παραγωγών να φορολογηθούν με συντελεστή 13%, θα πρέπει να ενεργοποιήσουν το πεδίο σύμφωνα με το οποίο, ο υπόχρεος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ΠΑΣΕΓΕΣ.

 

Σε σχετικό ερώτημα που απηύθυνε η ΚΕΟΣΟΕ στην Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, ανέφερε ότι πολλές μορφές συλλογικών οργανώσεων (π.χ. Αναγκαστικοί συνεταιρισμοί, ΚΕΣΕ, κλπ.) δεν είχαν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο της ΠΑΣΕΓΕΣ και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθεί αυτή η προϋπόθεση. Η Δ/νση Παροχής Φορολογικών υπηρεσιών διευκρίνισε στην ΚΕΟΣΟΕ ότι οι έλεγχοι που θα πραγματοποιηθούν για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης θα αφορούν την εγγραφή των συνεταιρισμών και των άλλων μορφών συλλογικής οργάνωσης στο Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων του ΥΠΑΤρ. και συνεπώς με αυτή την προϋπόθεση θα ενεργοποιηθεί το σχετικό πεδίο.

Η ΚΕΟΣΟΕ επικοινώνησε επίσης και με το ΥΠΑΤρ. και έλαβε την διαβεβαίωση ότι αφενός είναι εις γνώσιν του ΥΠΑΤρ. η συγκεκριμένη διάταξη, την οποία έχει ήδη ζητήσει να τροποποιηθεί από την ΓΓΔΕ και διευκρίνισε ότι η βάση του Μητρώου θα είναι συνδεδεμένη με το υπ. Οικονομικών ώστε να ελέγχεται αυτόματα η εγκυρότητα της εγγραφής στο Μητρώο των Αγροτικών Συλλογικών Οργανώσεων του ΥΠΑΤρ.