Εκτύπωση

10 Μαρτίου 2016

Συνεδρίαση των Ομάδων Οίνου στις Βρυξέλλες

Σημαντικά θέματα τίθενται υπό συζήτηση σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες και συγκεκριμένα στην Ομάδα Οίνος της Copa Cogeca και στην Ομάδα Πολιτικού Διαλόγου GDC που συμμετέχουν όλοι οι φορείς του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα με την συμμετοχή και της Commission.

Στις ομάδες αυτές με την συμμετοχή της ΚΕΟΣΟΕ θα συζητηθούν θέματα με στόχο τη βελτίωση πολιτικών όπως:

- η κατάσταση της αγοράς οίνου στα Κράτη Μέλη

- η εφαρμογή του νέου καθεστώτος των Αδειών Φύτευσης, θέμα για το οποίο θα ανταλλαγούν πληροφορίες μεταξύ των αντιπροσωπειών για την ευρεία αξιοποίηση του νέου καθεστώτος, αφού τα Κράτη Μέλη μπορούν κάθε έτος να τροποποιούν τις παραμέτρους χορήγησης των νέων Αδειών Φύτευσης

- την απλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με:

- τα πρότυπα εμπορίας

- της απογραφής των δηλώσεων του τομέα και των συνοδευτικών εγγράφων

- των κανόνων για την επισήμανση και των παραδοσιακών ενδείξεων

- τα πρώτα συμπεράσματα του ICANN από τις διαπραγματεύσεις που έγιναν σχετικά με τη χρήση των domain names στο internet

- τις εξελίξεις των διμερών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με Τρίτες Χώρες