Εκτύπωση

25 Φεβρουαρίου 2016

 

Οδηγίες για την ποσοτική μέτρηση των δεξαμενών

 

Εγκύκλιο με οδηγίες για την ποσοτική μέτρηση των δεξαμενών που περιέχουν οίνο (με την έννοια του τελικού προϊόντος) εξέδωσε η Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων, του Γενικού Χημείου του κράτους.

Πέραν των οδηγιών καταμέτρησης του εμπεριεχομένου στις δεξαμενές όγκου του οίνου στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι:

-       Είτε οι υπάρχοντες επίσημοι ογκομετρικοί πίνακες  (για ογκομετρημένες δεξαμενές)

-       Είτε οι ανεπίσημοι ογκομετρικοί πίνακες

-       Είτε τα γεωμετρικά στοιχεία της δεξαμενής σύμφωνα με τη βεβαίωση του κατασκευαστή.

Ακολουθεί η εγκύκλιος