Εκτύπωση

27 Ιανουαρίου 2016

ΕΦΚ στο κρασί: Καταστρέφεται ένας κλάδος για 14,5 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με μελέτη της ΚΕΟΣΟΕ

Μετά από μελέτη και επεξεργασία από την ΚΕΟΣΟΕ των στοιχείων της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥπΑΑΤρ που βασίστηκαν στις Δηλώσεις Συγκομιδής των αμπελουργών που εισκόμισαν την παραγωγή τους στα οινοποιεία και στις Δηλώσεις Παραγωγής των οινοποιείων, το συμπέρασμα που απ’ την αρχή είχε διατυπωθεί σε πολιτικό επίπεδο, ότι δηλαδή ο ΕΦΚ στο κρασί δεν θα επιφέρει αξιόλογα έσοδα στα Δημόσια Ταμεία, επιβεβαιώνεται.

Η ΚΕΟΣΟΕ αντλώντας τα επίσημα στοιχεία εισκόμισης της σταφυλικής παραγωγής των αμπελουργών στα συνεταιριστικά και ιδιωτικά οινοποιεία, ενδεικτικά για την περίοδο 2014/15 που είναι πλέον οριστικά, προέβη σε επεξεργασία τους για τον αναλογικό υπολογισμό σε ποσότητα οίνου που παρήγαγαν τα ελληνικά οινοποιεία, ποσότητα που επιβεβαιώνεται και από τις αντίστοιχες δηλώσεις παραγωγής των ελληνικών οινοποιείων.

Από την φορολόγηση αυτής των ποσοτήτων με ΕΦΚ 20 € / HL, που παράγουν τα οινοποιεία τα έσοδα που προκύπτουν για το ελληνικό Δημόσιο ανέρχονται σε 14,49 εκατομμύρια ευρώ, με την προϋπόθεση ότι όλα τα οινοποιεία της χώρας θα είναι σε θέση να καταβάλλουν τον ΕΦΚ στο κρασί.

Από την επεξεργασία των στοιχείων για όσες δηλώσεις υπεβλήθησαν εντυπωσιακή διάσταση κατέχει το τμήμα της λεγόμενης χωρικής οινοποίησης, που ουσιαστικά εκφεύγει της φορολόγησης και ανταγωνίζεται ευθέως τα οινοποιεία, αφού δεν υπάρχουν μηχανισμοί σύλληψης της φορολογητέας ύλης και κατά κύριο λόγο αφορά διακίνηση οίνου από φυσικά πρόσωπα.

Με τα δεδομένα αυτά αναμένεται η περαιτέρω αύξηση της παραοικονομίας και συνεπώς η περαιτέρω μείωση της φορολογητέας ύλης, που θα επηρεαστεί ευθέως και από την πτώση των πωλήσεων των οργανωμένων οινοποιείων.