Εκτύπωση

5 Ιανουαρίου 2016

Νέα περίοδος υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής ηλεκτρονικά και χειρόγραφα 10-15 Ιανουαρίου

Το τμήμα Αμπέλου και Ελαίας του ΥΠΑΑΤ γνωστοποιεί ότι η ψηφιακή εφαρμογή για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2015, θα επαναλειτουργήσει από την 10η Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2016.

Επιπρόσθετα, για το ίδιο χρονικό διάστημα δίνεται η δυνατότητα υποβολής χειρόγραφων δηλώσεων συγκομιδής μόνο για όσα αμπελοτεμάχια παρουσιάζουν προβλήματα στο Αμπελουργικό Μητρώο και δεν δύνανται να διορθωθούν άμεσα.