Εκτύπωση

12 Οκτωβρίου 2015

Ζίτσα τρύγος 2015: Καλή συγκομιδή, ενδιαφέρον για αμπελοκαλλιέργεια, αύξηση τιμών

Η χρονιά ξεκίνησε με πολλές βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα την καθυστερημένη έναρξη του βλαστικού κύκλου.

Οι θερμοκρασίες κατά το καλοκαίρι ήταν πολύ καλές και ο τρύγος εξελίχθηκε φυσιολογικά στο μεγαλύτερο κομμάτι, ενώ παρατηρήθηκε οψίμηση στην περιοχή Αλτσιά. Υπήρξε μια μείωση του φορτίου της παραγωγής στην παραπάνω περιοχή λόγω χαλαζόπτωσης, με αποτέλεσμα την καλύτερη ωρίμαση.

Η παραγωγή ποσοτικά και ποιοτικά ήταν πολύ καλή, χωρίς προσβολές από ασθένειες. Η Ντεμπίνα στο μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής είχε πολύ καλή ωρίμαση, με μέσο σακχαρικό τίτλο 11.5 Be.

Αναμένεται αύξηση της τιμής της Ντεμπίνας για τον ΠΟΠ οίνο, καθώς γίνεται προσπάθεια να ανταμειφθούν οι παραγωγοί που τηρούν τις προδιαγραφές του οίνου ΠΟΠ.

Μετά από όλα αυτά παρουσιάσθηκε αυξημένο ενδιαφέρον από τους παραγωγούς για την αμπελοκαλλιέργεια, καθώς και για τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των γηγενών ποικιλιών της περιοχής. Σημαντικό είναι το ενδιαφέρον νέων παραγωγών για την αμπελοκαλλιέργεια στην περιοχή καθώς και η διάθεσή τους να συνεργασθούν με τον Συνεταιρισμό.