Εκτύπωση

21 Σεπτεμβρίου 2015

Εκπνέει η ισχύς των δικαιωμάτων φύτευσης 31.12.2015 οι δυνατότητες που προβλέπονται από σήμερα έως το 2020

Όπως ήταν αναμενόμενο εξεδόθη η υπουργική απόφαση (για το ΦΕΚ 1995/15.9.15 πατήστε ΕΔΩ) η οποία καθορίζει την 15η Σεπτεμβρίου 2015 ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτημάτων για την μετατροπή των Δικαιωμάτων φύτευσης που βρίσκονται στα χέρια των παραγωγών (σ.σ. και για αυτά που θα χορηγηθούν έως 31/12/2015) σε ΄Αδειες Φύτευσης).

Η εν λόγω ΥΑ προβλέπει και την χρήση της μείζονος μεταβατικής περιόδου μετατροπής των δικαιωμάτων σε άδειες, των οποίων η δυνατότητα μετατροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 31.12.2020.

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον το δικαίωμα φύτευσης δεν μετατραπεί σε Άδεια Φύτευσης έως την 31.12.2015 το μετατρεπόμενο σε ΄Αδεια Φύτευσης Δικαίωμα Φύτευσης μετά την 1.1.2016 και έως 31.12.2020 δεν μεταβιβάζεται σαν άυλο στοιχείο μόνο του, αλλά μεταβιβάζεται (ως Άδεια Φύτευσης πλέον) μαζί με το αμπελοτεμάχιο εφόσον βέβαια ενδιαμέσως φυτευτεί. Εξυπακούεται ότι το Δικαίωμα φύτευσης μεταβιβάζεται ως άυλο στοιχείο (μόνο του) έως 31.12.2015.

Η ΚΕΟΣΟΕ δημοσιεύει κωδικοποιημένη ανάλυση του θέματος με βάση την παρουσίαση που έγινε στο πλαίσιο της 54ης Γενικής της Συνέλευσης προκειμένου να δημιουργηθεί πλήρης εικόνα του μεταβατικού καθεστώτος των Δικαιωμάτων Φύτευσης και των δυνατοτήτων που παρέχονται στους κατόχους τους.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Τα δικαιώματα φύτευσης – του ισχύοντος καθεστώτος – που έχουν παραχωρηθεί στους παραγωγούς πριν την 31.12.2015 και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, μπορούν από 1/1/2016 να μετατραπούν σε Άδειες Φύτευσης, μετά από αίτηση του κατόχου

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά τις 15/9/2015

Το Κράτος Μέλος μπορεί να παρατείνει το διάστημα μετατροπής των Δικαιωμάτων Φύτευσης σε Άδειες Φύτευσης, μέχρι 31.12.2020, αλλά από 1/1/2016 το Δικαίωμα Φύτευσης δεν θα έχει ισχύ και πρέπει μετά από αίτηση να μετατραπεί σε Άδεια Φύτευσης, για να πραγματοποιηθεί φύτευση

Δικαιώματα Φύτευσης υπάρχουν επίσης:

Ο κάτοχος των Δικαιωμάτων Φύτευσης που θέλει να μεταβιβάσει το Δικαίωμα Φύτευσης (όχι μαζί με το αμπελοτεμάχιο) μπορεί να ασκήσει το Δικαίωμα Φύτευσης πριν τις 31.12.2015

Το Δικαίωμα Φύτευσης ο παραγωγός μπορεί:

Η χρήση, η διάθεση στο Εθνικό Αποθεματικό, ή η μεταβίβαση γίνονται με έντυπα από τις ΔΑΟΚ ή με ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη

Οι Άδειες Φύτευσης που θα χορηγηθούν από 1/1/2016 και αυτές που θα προκύψουν από την μετατροπή των Δικαιωμάτων Φύτευσης

Όσοι θέλουν να μεταβιβάσουν (είτε στο Εθνικό Αποθεματικό, είτε σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο), μόνο το Δικαίωμα Φύτευσης, πρέπει να το πράξουν πριν τις 31/12/2015

Η κληροδότηση Δικαιώματος Φύτευσης μέσω Διαθήκης διασφαλίζει επίσης την μεταβίβαση των Δικαιωμάτων Φύτευσης

Μετά την 1/1/2016 οι κάτοχοι Δικαιωμάτων Φύτευσης θα μπορούν:

Οι Άδειες Φύτευσης από 1/1/2016 δεν θα μπορούν μόνες τους (χωρίς το αμπελοτεμάχιο), να γίνουν αντικείμενο εμπορίας, για να αποφευχθούν τα κρούσματα κερδοσκοπίας