Εκτύπωση

3 Σεπτεμβρίου 2015

Αυξημένη η παγκόσμια παραγωγή σταφυλιών, αν και σε λιγότερες επιφάνειες

Σύμφωνα με την παρουσίαση του OIV στο συνέδριό του στις 6 Ιουλίου 2015 η παγκόσμια παραγωγή σταφυλιών για όλες τις χρήσεις (οίνο, επιτραπέζια, αποξηραμένα), αυξήθηκε από 648 Mqx σε 737 Mqx ανάμεσα στο 2000 και το 2014 (+13,7%), παρά τη μείωση των παγκόσμια καλλιεργούμενων με αμπέλια επιφανειών κατά 1,7%. Αυτό σημαίνει ότι οι (νέο)φυτεμένοι αμπελώνες έγιναν περισσότερο αποδοτικοί.

Η αύξηση παραγωγής σταφυλιών ήταν ιδιαίτερα σημαντική στην Κίνα, στις ΗΠΑ και στην Ινδία, ενώ μείωση παρατηρήθηκε στην Ιταλία, την Γαλλία και λιγότερο στην Ισπανία.

Να σημειωθεί ότι οι χώρες στις οποίες αυξήθηκε η παραγωγή σταφυλιών, κυριαρχεί (ιδίως στην Κίνα) η παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών αν και στην συντριπτική πλειοψηφία των υπόλοιπων χωρών η παραγωγή σταφυλιών με προορισμό την οινοποίηση είναι κυρίαρχη (πλην Βραζιλίας, Τουρκίας και Ιράν).