Εκτύπωση

9 Μαρτίου 2015

Συνάντηση ΚΕΟΣΟΕ με στελέχη του αγροτικού τομέα του ΣΥΡΙΖΑ

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ κλιμακίου της ΚΕΟΣΟΕ με στελέχη του αγροτικού τομέα του ΣΥΡΙΖΑ την Παρασκευή 6 Μαρτίου στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Η κατεύθυνση της αγροτικής πολιτικής βασισμένη στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και η πολιτική και η χρήση γης ήταν τα οριζόντια θέματα που έθεσε αρχικά η ΚΕΟΣΟΕ, θέματα για τα οποία τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν απόψεις αντιδιαμετρικές με την εφαρμοζόμενη μέχρι πρότινος πολιτική, η οποία όπως ανέφεραν οφείλει να ανακατευθυνθεί με κέντρο τον αγρότη, τις οργανώσεις του και την βελτίωση των διαρθρωτικών μεγεθών της αγροτικής οικονομίας της χώρας.

Από τα θέματα του αμπελοοινικού κλάδου αντηλλάγησαν απόψεις για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων όσον αφορά τα θέματα: των ελέγχων με στόχο την εγκατάσταση υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα στα τρία στάδια ανάπτυξης του προϊόντος (πρωτογενή τομέα, μεταποίηση, αγορά), την εφαρμογή του νέου καθεστώτος αδειών φύτευσης και της κινητοποίησης για τη διάσωση των ανενεργών δικαιωμάτων φύτευσης, την ένταξη και των υπόλοιπων νομών της χώρας που επλήγησαν από τον περονόσπορο του 2011 στις διαδικασίες αποζημίωσης και το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τις συνεταιριστικές οργανώσεις.

Επίσης συζητήθηκαν ειδικά θέματα που απασχολούν την ΚΕΟΣΟΕ όπως οι εγγυητικές επιστολές των αμπελουργών οι Οργανώσεις Παραγωγών αμπελοοινικού τομέα και η ένταξη των οινοποιητικών συνεταιρισμών στο μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ όπως προβλέπουν οι διατάξεις για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.