Εκτύπωση

3 Φεβρουαρίου 2015

AREV: Κίνδυνος μεταφοράς των επικλινών αμπελώνων στις πεδιάδες

Αποτελώντας τόσο την ηρωική όσο και την ιστορική αμπελουργία, οι αμπελώνες με κλίση μεγαλύτερη από 30% θα απειληθούν από το νέο καθεστώς

των αδειών φύτευσης, το οποίο θα ενισχύσει την «ανταγωνιστική πίεση» για τα επικλινή αμπέλια σύμφωνα με την AREV (Αμπελουργικές Περιφέρειες της Ευρώπης). Η AREV συνεδρίασε στις 23 Ιανουαρίου στο Τορίνο, και η Επιτροπή αμπελώνων με μεγάλη κλίση εξέφρασε την ανησυχία της για «σταδιακή μετεγκατάσταση των απότομων αμπελώνων μέσω των νέων αδειών φύτευσης». Για την αποφυγή αυτού του κινδύνου και για να διατηρηθούν οι ευρωπαϊκοί αμπελώνες με κλίση η AREV απαιτεί την εισαγωγή εκτάκτων διατάξεων στις κατ’ εξουσιοδότηση και κατ’ εφαρμογή πράξεις της Ενιαίας ΚΟΑ ώστε ν’ απαγορευτούν οι μεταβιβάσεις από αμπελώνες με κλίση στις πεδιάδες μέσω των αδειών που προκύπτουν από αναφύτευση. Παράλληλα η AREV ζητά τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος γι αυτού του είδους την αμπελουργία, η οποία πρέπει να υποστηρίζεται με ενισχύσεις.