Εκτύπωση

10 Δεκεμβρίου 2014

Παράταση ημερομηνίας ψηφιακής υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής - Δυνατότητα υποβολής χειρόγραφων Δηλώσεων

Eξαιτίας αφενός του μεγάλου όγκου διορθώσεων που απαιτούνται από τις ΔΑΟΚ στο Αμπελουργικό Μητρώο και αφετέρου του μεγάλου φόρτου εργασίας λόγω του συμπληρωματικού προγράμματος της αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2014-2015, το τμήμα Αμπέλου του ΥΑΑΤ με εγκύκλιό του γνωστοποίησε ότι η συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2014, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, θα παραταθεί μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2014. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα υποβολής χειρόγραφων δηλώσεων συγκομιδής μόνο για όσους αμπελοκαλλιεργητές παρουσιάζουν προβλήματα στο Αμπελουργικό Μητρώο και δεν δύνανται να διορθωθούν άμεσα από 05 Ιανουαρίου 2015 έως 15 Ιανουαρίου 2015.