Εκτύπωση

29 Οκτωβρίου 2014

Παρουσίαση του νέου Προγράμματος Προβολής και Προώθησης της ΕΔΟΑΟ στο πλαίσιο της ΚΟΑ Οίνου & των Δυνατοτήτων αξιοποίησής του από τα οινοποιεία.

Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο Electra Palace (Ν. Νικοδήμου 18-20, Πλάκα) με θέμα:

«Παρουσίαση του Προγράμματος Προβολής & Προώθησης της ΕΔΟΑΟ στο πλαίσιο της ΚΟΑ Οίνου για την περίοδο 2014-2016 – Δυνατότητες αξιοποίησης από τα οινοποιεία»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Προβολής και Προώθησης μέσω της ΚΟΑ Οίνου η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου κατέθεσε και εγκρίθηκε generic Πρόγραμμα Προβολής του ελληνικού κρασιού για τις περιόδους 2014-15 και 2015-16.

Όπως και κατά την προηγούμενη περίοδο, εκτός των άλλων generic δράσεων, θα υπάρχει ενότητα δράσεων η οποία θα αφορά σε generic δράσεις που στοχεύουν στην ιδιαίτερη αξιοποίηση τους από τα οινοποιεία/υποοντότητες που θέλουν να προβάλλουν τα κρασιά τους (ΠΟΠ – ΠΓΕ – περιοχές) τα οποία θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Το κόστος της ιδίας συμμετοχής (20% επί του συνόλου του Προγράμματος) στο πλαίσιο των δράσεων αυτών θα καλυφθεί από τα οινοποιεία/υποοντότητες που θα συμμετέχουν.

Η Δήλωση Συμμετοχής δεν προϋποθέτει υπογραφή Συμβολαίου Αυτοδέσμευσης.

Οι χώρες στόχοι του Προγράμματος της ΕΔΟΑΟ είναι: ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Αυστραλία, Ινδία.

Στη σύσκεψη καλούνται όλα τα οινοποιεία της χώρας, ανεξάρτητα αν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ή όχι, προκειμένου να ενημερωθούν και να τους δοθεί η δυνατότητα να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους, όποια θα ενδιαφερθούν.

Κατά τη σύσκεψη θα γίνει ολοκληρωμένη και διεξοδική παρουσίαση των δράσεων, ως και των δυνατοτήτων συμμετοχής.