Εκτύπωση

14 Οκτωβρίου 2014

Τρύγος 2014 Κεφαλονιά: Δύσκολη χρονιά ... με διατήρηση όμως του τυπικού χαρακτήρα των κρασιών

Η οψίμηση της φετινής εσοδείας φάνηκε από την καθυστέρηση της έκπτυξης των οφθαλμών την άνοιξη, αλλά

και την καθυστέρηση όλων των σταδίων του βλαστικού κύκλου των αμπελιών. Το όχι ιδιαίτερα θερμό, αλλά με πολλές υγρασίες καλοκαίρι ευνόησε την ανάπτυξη του ωιδίου και οι βροχοπτώσεις στα τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτεμβρίου λειτούργησαν ευνοϊκά στην εμφάνιση κάποιων κρουσμάτων Βοτρύτη. Τα προβλήματα αυτά οδήγησαν σε απώλεια παραγωγής της τάξης του 30%.

 

Ο τρύγος ξεκίνησε στις 17 Αυγούστου και έληξε στις 19 Σεπτεμβρίου και η παραγωγή ανήλθε τελικά στους 435 τόνους.Στο πρώτο μισό του τρύγου ο σακχαρικός τίτλος και η οξύτητα κυμάνθηκαν σε επιθυμητά επίπεδα, με ορισμένα όμως προβλήματα κατά το δεύτερο μισό λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Νεαροί οίνοι από δεξαμενές που αποζυμώνουν φέρουν ικανοποιητικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (οξύτητα , ένταση, αρώματα κτλ) χαρακτηριστικά της Ρομπόλας.Οι τιμές των σταφυλιών αν και δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα, αναμένεται να παραμείνουν στα περσινά επίπεδα.