Εκτύπωση

20 Αυγούστου 2014

Νέα απόφαση για το Δυναμικό παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2176/7-8-14 η νέα απόφαση για το δυναμικό παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

 

Η απόφαση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη συνέχιση του καθεστώτος φύτευσης αμπέλων έως 31/12/2015, οπότε το καθεστώς θα συνεχίσει να έχει μεταβατική ισχύ για τα αδιάθετα δικαιώματα, έως ενδεχομένως το 2020. Επίσης η απόφαση περιλαμβάνει τις διαδικασίες, ελέγχου των παράνομων φυτεύσεων, χορήγησης δικαιωμάτων φύτευσης και αναφύτευσης, μεταβίβασης των δικαιωμάτων φύτευσης και τέλος τις προτεραιότητες ως προς τους δικαιούχους για τη λήψη δικαιωμάτων από το Εθνικό Αποθεματικό, καθώς και διάτάξεις για την υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής.