Εκτύπωση

9 Μαΐου 2014

Η στήριξη για την προώθηση των ευρωπαϊκών οίνων στην εσωτερική αγορά “ανοίγει” από το 2015

Από την 1η Δεκεμβρίου 2015 ο οίνος θα είναι επιλέξιμος, όπως και άλλα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα, στις άμεσες στηρίξεις για την προώθησή του στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο των Εθνικών ενισχύσεων ενσωματώθηκε στην Κοινή Γεωργική Πολιτική και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να ψηφίσει  τα προγράμματα για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων στην Ευρώπη και Τρίτες Χώρες (αριθ. 3/2008), περιλαμβανομένου ενός νέου μέτρου για τους οίνους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίζει ότι “οι πράξεις που χρηματοδοτούνται μπορούν να λάβουν τη μορφή δημοσίων σχέσεων ή προωθητικών ή διαφημιστικών εκστρατειών, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα , την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων και μπορεί επίσης να καλύπτουν τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εκθέσεις, εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με το σύστημα της ΕΕ ως προς την εφαρμογή των μέτρων για το σύστημα των οίνων ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές”. Στην πράξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτήσει έως και το 70% των εκστρατειών στην εγχώρια αγορά (μέχρι και 80% σε Τρίτες Χώρες), ενώ το υπόλοιπο  θα επιβαρύνει τις διεπαγγελματικές και επαγγελματικές οργανώσεις.