Εκτύπωση

26 Φεβρουαρίου 2014

Παρεμβάσεις στην Commission από ΚΕΟΣΟΕ – Copa  Cogeca για το καθεστώς των νέων αδειών φύτευσης

Σε σύνταξη κοινής γραμμής πλεύσης βρίσκεται ήδη η ΚΕΟΣΟΕ με την Copa – Cogeca, όσον αφορά το θέμα του ρυθμιστικού πλαισίου των νέων αδειών φύτευσης που θα ισχύσουν από 1-1-2016.

Η Copa – Cogeca  υιοθέτησε τις προτάσεις της ΚΕΟΣΟΕ, ώστε να λαμβάνονται υπ΄οψιν οι ιδιομορφίες κάθε Κράτους Μέλους θέτοντας ως προτεραιότητες:

Οι παρεμβάσεις αυτές θα τεθούν  υπ΄οψιν της  Commission, προκειμένου να συμπεριληφθούν στις κατ΄εξουσιοδότηση πράξεις της.