Εκτύπωση

13 Φεβρουαρίου 2014

Κρίσιμα θέματα στις Βρυξέλλες, αντίθετη η ΚΕΟΣΟΕ σε προτάσεις της Commission

Στη σημερινή συνεδρίαση της ομάδας Οίνος της Copa-Cogeca και στην αντίστοιχη αυριανή της Συμβουλευτικής Οίνου, θα συμμετέχει η ΚΕΟΣΟΕ με τον Διευθυντή της Παρασκευά Κορδοπάτη. Και οι δυο συνεδριάσεις χαρακτηρίζονται υψηλής σημασίας δεδομένου ότι θα συζητηθούν οι προτάσεις της Commission για τις Εξουσιοδοτικές και Εκτελεστικές πράξεις (εφαρμοστικοί κανονισμοί) που αφορούν τις νέες άδειες φύτευσης που θα ισχύσουν από 1/1/2016 τα μέτρα της καινοτομίας, της προβολής προώθησης οίνων στην Εσωτερική αγορά και το μέτρο της αναδιάρθρωσης, όσον αφορά την επιλέξιμη πλέον δράση για τις ασθένειες του ξύλου.

Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα των νέων αδειών φύτευσης για τις οποίες θα καθορισθούν οι προϋποθέσεις λήψης αδειών, όταν εντός των προτάσεων της Commission υπάρχουν διατάξεις που εξαιρούν τις μικρές εκμεταλλεύσεις κάτω των 10 στρεμμάτων, σε σταθμισμένα κριτήρια προτεραιότητας λήψης αδειών φύτευσης.

«Η πρόταση αυτή δεν λαμβάνει υπόψιν την διάρθρωση των ελληνικών αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων και απειλεί ευθέως την ποιοτική αμπελοκαλλιέργεια στα νησιά και στις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, όπου οι αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις έχουν μικρό μέγεθος», δηλώνει ο κ. Κορδοπάτης.

Άλλα θέματα που θα συζητηθούν είναι οι παραδοσιακές ενδείξεις έναντι των Τρίτων Χωρών, η κατάσταση αγοράς, οι διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ και η πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων.