Εκτύπωση

11 Φεβρουαρίου 2014

Οι νέες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που ταξινομούνται ανά αμπελουργικό διαμέρισμα

Με πρόσθετες ποικιλίες ανά αμπελουργικό διαμέρισμα εκδόθηκε από το ΥΑΑΤ η με αρ. 814/16068 ΥΑ που αφορά την ταξινόμηση των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας.
Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες που προστίθενται στην προηγούμενη ταξινόμηση ανά αμπελουργικό διαμέρισμα είναι:

Για να δείτε την ΥΑ πατήστε εδώ