Εκτύπωση

17 Ιανουαρίου 2014

Η εικόνα του ελληνικού αμπελώνα για πρώτη φορά εργαλείο στρατηγικής μέσα από τις Δηλώσεις Συγκομιδής, δικαιώνει τις πολιτικές της ΚΕΟΣΟΕ και του ΥΑΑΤ

Με επιτυχία στέφθηκε η ψηφιακή πιλοτική εφαρμογή του ΥΑΑΤ υποβολής ηλεκτρονικών Δηλώσεων συγκομιδής από τους αμπελουργούς, αφού καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά Δηλώσεις για 123.742,9 στρέμματα που παρήγαν 85.330 tn οίνων όλων των κατηγοριών.

Ακολουθεί η εισαγωγή στην ηλεκτρονική βάση των χειρόγραφων δηλώσεων από τις ΔΑΟΚ, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία που για πρώτη φορά θα «φωτίσει» αθέατες πλευρές της αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα.

Με μια πρώτη ματιά στα στοιχεία η ΚΕΟΣΟΕ διαπιστώνει την χαμηλή στρεμματική απόδοση του ελληνικού αμπελώνα, αφού έστω κι από το δείγμα αυτό η μέση απόδοση ανέρχεται σε 690 kg / στρέμμα, γεγονός που ενδυναμώνει την τεκμηρίωση για την ποιοτική του κατεύθυνση αλλά και για το οικονομικά απρόσφορο της καλλιέργειας.

Η επεξεργασία των δεδομένων ανά αμπελουργική εκμετάλλευση, ποικιλία, ζώνη, νομό και σε σύνολο χώρας θα δώσει για πρώτη φορά μια πραγματική εικόνα του ελληνικού αμπελώνα, ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις στρατηγικής σημασίας όσον αφορά την εξέλιξή του.

Πρωταθλητές στην ηλεκτρονική καταχώριση σε σύγκριση βέβαια με την έκταση που αναλογεί στο νομό τους είναι οι αμπελουργοί των νομών Σάμου με 8.424 στρ., Κορινθίας με 30.071 στρ., Βοιωτίας με 27.126 στρ., Φλώρινας με 6.451 στρ., Δωδεκανήσου με 7.474 στρ., Εύβοιας με 6.176 στρ., Ημαθίας με 3.036 στρ.

Κατά την άποψη της ΚΕΟΣΟΕ που πρότεινε από το 2009 στην τότε ηγεσία του ΥΑΑΤ, την ηλεκτρονική καταχώρηση των Δηλώσεων συγκομιδής, τα οφέλη που θα προκύψουν από την επεξεργασία των στοιχείων όχι μόνο αφορούν την σύνθεση, τις αποδόσεις, την ταυτότητα του ελληνικού αμπελώνα, αλλά επιπλέον θα δώσουν το έναυσμα για την ποιοτική του ανασυγκρότηση, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και θα επιβραβεύσουν τις νόμιμες αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσουν την ταυτότητα των παραδοσιακών αμπελουργικών περιοχών και ειδικότερα των ζωνών παραγωγής ΠΟΠ και ΠΓΕ Οίνων, αφού η προέλευση και η νομιμότητα πλέον των σταφυλιών διασφαλίζεται και ελέγχεται.

Για τους λόγους αυτούς η ΚΕΟΣΟΕ δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει τις ακάματες προσπάθειες του δυναμικού του ΥΑΑΤ στην κατεύθυνση εκσυγχρονισμού των εργαλείων στρατηγικής σημασίας για τον τομέα και της δεδομένης πλέον βούλησής του για ορθολογικοποίηση και επιβολή κανόνων υγιούς ανταγωνισμού.