Εκτύπωση

15 Ιανουαρίου 2014

Νέοι κανόνες για τους οίνους με ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακούς οίνους

Δημοσιεύθηκε η κυοφορούμενη επί δυόμιση χρόνια κοινή υπουργική απόφαση κατ’ εφαρμογή του ΚΑΝ(ΕΚ) 607/2009, που διέπει στο εξής πλειάδα θεμάτων που αφορούν τους οίνους,

με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη και τους Ποικιλιακούς Οίνους.

Το περιεχόμενο της σημερινής ΚΥΑ αποτέλεσε αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ του ΥΑΑΤ και των φορέων του κλάδου όπως η ΚΕΟΣΟΕ η οποία θεωρεί ότι η εν λόγω ΚΥΑ κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αφού εισάγονται διατάξεις για πρώτη φορά, που θα συμβάλλουν στην ορθή λειτουργία του κλάδου.

Η εν λόγω ΚΥΑ προβλέπει νέες διατάξεις όπως:

- τις διαδικασίες προστασίας ή τροποποίησης των Τεχνικών Φακέλων που υποβάλλονται στην Commission για τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ.
- την θεσμοθέτηση του «Μητρώου Επιχειρήσεων» του αμπελοοινικού τομέα που πρόκειται για μια καταγραφή του συνόλου σχεδόν των οινοποιητικών επιχειρήσεων που παράγουν οίνους με ΠΟΠ, ΠΓΕ ή Ποικιλιακούς.
- τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας οίνων με ένδειξη γεωγραφική μικρότερη από την ένδειξη των ΠΟΠ ή ΠΓΕ
- τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας ποικιλιακών οίνων
- την επαναφορά της διαδικασίας κοινοποίησης ετικετών, πριν την κυκλοφορία οίνων στην αγορά
- τις διαδικασίες πιστοποίησης, οργανοληπτικής εξέτασης οίνων και το κόστος τους
- τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις που θα πραγματοποιούνται για την προέλευση των οίνων στους οποίους θα περιλαμβάνονται έλεγχοι με βάση τον κωδικό αμπελοτεμαχίου από το Αμπελουργικό Μητρώο.
- τις Διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα σε περίπτωση επουσιωδών ή ουσιαστικών παραβάσεων

Για να κατεβάσετε την ΚΥΑ πατήστε εδώ