Εκτύπωση

25 Νοεμβρίου 2013

Με ποιον τρόπο ένας παραγωγός οίνου ζητά χορήγηση προστασίας ή τροποποίησης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης οίνων που παράγει

Όπως είναι γνωστό μια Ομάδα παραγωγών ή ακόμη και ένας παραγωγός οίνου υπό προϋποθέσεις, μπορεί με αίτημα προς το ΥΑΑΤ και εν συνεχεία προς την Commission, να προστατεύσει ή να τροποποιήσει την Ονομασία Προέλευσης ή την Γεωγραφική Ένδειξη των οίνων που παράγει.

Η δυνατότητα αυτή προέκυπτε ούτως ή άλλως από τη βασική νομοθεσία του ΚΑΝ(ΕΚ) 1234/2007 και με βάση αυτή τη διαδικασία υπεβλήθησαν οι «Τεχνικοί Φάκελοι» για όλες τις προστατευόμενες Ονομασίες που στο παρελθόν (έως 31/7/2009), έφεραν οι οίνοι ΟΠΑΠ, ΟΠΕ και οι Τοπικοί Οίνοι.

Για να δείτε την διαδικασία υποβολής αιτημάτων προστασίας, τροποποίησης ή ανάκλησης προστασίας με βάση την υπ’ αρ. 5510/143258 εγκύκλιο του ΥΑΑΤ, πατήστε εδώ