Εκτύπωση

17 Ioυλίου 2013

Η νέα ΚΥΑ για την αναδιάρθρωση αμπελώνων … αντιμέτωπη με τη δυσπραγία για τις εγγυήσεις

Με την υπ΄αριθμ: 3832/75322/18.6.2013 ΚΥΑ καθορίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις ένταξης των αμπελουργών οινοποιησίμων σταφυλιών για την  αναδιάρθρωση των αμπελώνων, που ουσιαστικά τροποποιεί ελάχιστες διατάξεις  σε σχέση με την προηγούμενη οι σημαντικότερες των οποίων είναι η ελαστικοποίηση των κριτηρίων συγκέντρωσης εκτάσεων ανά Δ.Α.Ο.Κ και η μεταβολή στις προτεραιότητες λήψης δικαιώματος αναδιάρθρωσης (προηγούνται οι περιοχές Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.)

Αγκάθι στην εκτέλεση των προγραμμάτων Αναδιάρθρωσης αποτελεί η κατάθε-ση εγγυητικών επιστολών για τους αμπελουργούς που επιθυμούν να λάβουν προκα-ταβολή (120% επί της αξίας των δράσεων), γεγονός που έχει στρέψει τους αμπε-λουργούς να εκτελούν τις δράσεις της αναδιάρθρωσης εντός του έτους έγκρισης , ενώ μόνο το 17% λαμβάνει προκαταβολή, λαμβανομένων υπ όψιν της ρευστότητας των νοικοκυριών και της δυστοκίας των Τραπεζών.
Μεγάλο ενδιαφέρον θα παρουσιάσει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων του επομένου έτους, αφού τα ποσά που θα διατεθούν πολλαπλασιάζονται (από 4 εκ  σε 10 εκ. €),  ενώ αναμένεται και η αύξηση των κατ΄αποκοπήν ποσών κατά  περίπου 15%. Παράλληλα συζητείται ο αποκλεισμός των αμπελουργών για τους οποίους έχουν εντοπιστεί παράνομες φυτεύσεις.

Για την ΚΥΑ πατήσετε ΕΔΩ.