Εκτύπωση

18 Ιουνίου 2013

Μέση απόδοση αμπελώνων: 6.000 kg / ha στην Ευρώπη 14.000 kg / ha στην Αμερική

O καθορισμός της παγκόσμιας απόδοσης των αμπελιών, δηλαδή ο λόγος μεταξύ της ποσότητας των σταφυλιών που παράγονται στον κόσμο και της επιφάνειας του αμπελώνα αποτέλεσε αντικείμενο υπολογισμού του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου το 2012. Εκτιμάται  ότι ανά εκτάριο τα αμπέλια παράγουν κατά μέσο όρο 9.170 kg  σταφυλιών. Η Ευρώπη καταγράφει μέση απόδοση σε όλους τους τομείς παραγωγής μόλις πάνω από 6.000 kg / ha (600 kg ανά στρέμμα). Αν και η απόδοση των ευρωπαϊκών αμπελώνων ήταν χαμηλότερη σε σύγκριση με το 2011, παραμένει συνολικά σταθερή, κυμαινόμενη μεταξύ 6.000 και 7.000 kg / ha κατά την τελευταία δεκαετία.

Η απόδοση στην Ωκεανία παρέμεινε σταθερή το 2012 (9.000 kg / ha), αλλά έδειξε μεγάλη μεταβλητότητα κατά τα τελευταία χρόνια (περίπου 12.000 kg / ha το 2004, λιγότερο από 8.000 kg / ha το 2007). Στην Αφρική, το 2012 η απόδοση ήταν σταθερή στα 11.000 kg / ha, με μια ελαφρά αύξηση σχεδόν συνεχώς από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η Ασία παρουσιάζει μεγαλύτερη ανάπτυξη στις αποδόσεις από 8.000 kg / ha το 2000 σε πάνω από 12.000 kg / ha το 2012. Η Αμερική παρουσιάζει την υψηλότερη μέση απόδοση 14.000 kg / ha.

*ένα εκτάριο (1ha): 10 στρέμματα