Εκτύπωση

29 Μαΐου 2013

Το αύριο του ευρωπαϊκού Αμπελοοινικού τομέα συζητείται σήμερα στην ομάδα Οίνος της Copa-Cogeca.

Συνεδριάζει σήμερα η ομάδα Οίνος της Copa-Cogeca με την συμμετοχή της ΚΕΟΣΟΕ και με θέματα που θα καθορίσουν το «αύριο» των αμπελοοινικών πραγμάτων στην Ευρώπη.

Το πρώτο καθοριστικό θέμα αφορά την Αναθεώρηση της ΚΑΠ με ορίζοντα το 2020 σε συνδυασμό με τα θέματα του αμπελοοινικού τομέα, που επηρεάζονται από την ΚΑΠ όπως: πρασίνισμα, εμπλουτισμός, διατήρηση μέτρων στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης, πολιτική ποιότητας, Άμεσες ενισχύσεις κλπ.

Στο τέλος της συνεδρίασης θα ακολουθήσει συνάντηση με την Commission και παρουσίαση της αξιολόγησης της ΚΟΑ Οίνου 2009-2013, με βάση το πόρισμα της Cogea, πόρισμα για το οποίο υπάρχουν διαφωνίες από πλευράς Copa-Cogeca, στα θέματα της κατάργησης των ενισχύσεων για χρήση συμπυκνωμένου γλεύκους και της κατάργησης του μέτρου της απόσταξης της εδώδιμης αλκοόλης, στο θέμα της αναγκαιότητας επέκτασης των προγραμμάτων προβολής και προώθησης και στην εσωτερική αγορά, στο θέμα των οινολογικών πρακτικών κλπ.