Εκτύπωση

24 Απριλίου 2013

Σύσκεψη ΚΕΟΣΟΕ – ΠΑΣΕΓΕΣ – κομμάτων για το Ν. 4015/2011

Σύσκεψη διοργανώνει σήμερα η ΚΕΟΣΟΕ με τη συμμετοχή των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και των υπεύθυνων αγροτικού των κομμάτων

της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων αλλά και της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Η σύσκεψη συγκαλείται αφού η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4015/2011 για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς μετά την πάροδο δεκαεπτά μηνών από την ψήφισή του έχει αποδειχθεί προβληματική, γεγονός που ενισχύει και η διαδοχική χορήγηση παρατάσεων.

Σε πολλές περιπτώσεις η ασαφής ερμηνεία των διατάξεων του νόμου, επιφέρει την αρνητική επίδραση εξωγενών παραγόντων (π.χ. τράπεζες, αγορά, κλπ), αλλά και οδηγεί τις συνεταιριστικές οργανώσεις σε εσωστρεφείς διαδικασίες που κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η αβεβαιότητα για το εγχείρημα και το αποτέλεσμα μετατροπής τους.

Ειδικότερα για τις Τριτοβάθμιες Οργανώσεις  του άρθρου 29 του Ν. 2810/00 (ΚΕΣΕ) που μπορούν να μετατραπούν σε ΑΣ Κλαδικούς (άρθρο 19 § 8 του Ν. 4015/11) οι διατάξεις είναι όχι μόνο ελλιπείς, αλλά και ανεφάρμοστες παρά την πρόθεση των Τριτοβάθμιων Οργανώσεων τους να εφαρμόσουν το νόμο.