Εκτύπωση

5 Μαρτίου 2013

Αιτήματα αμπελουργών για Αναδιάρθρωση και Μετατροπή αμπελώνων από 1/3/2013 – 15/5/2013

Εν εξελίξει βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις των Κρατών Μελών με την Commission για την κατανομή των ποσών στο Μέτρο του Εθνικού Φακέλου Μετατροπή και Αναδιάρθρωση Αμπελώνων για την περίοδο 2013/14.

Για το λόγο αυτό η Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής και συγκεκριμένα το Τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών απέστειλε οδηγία στις ΔΑΟΚ της χώρας προκειμένου να παραλάβουν αιτήσεις από τους αμπελουργούς που επιθυμούν να αναδιαρθρώσουν επιδοτούμενοι τους αμπελώνες τους από 1/3 – 15/5/2013.

Για την εγκύκλιο του ΥΑΑΤ πατήστε εδώ